Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości 2013 w Pałacyku Oborskich

ico muzeum regionalneW niedzielę, 10 listopada obchody tegorocznego Święta Niepodległości zagościły w Pałacyku Oborskich. Program obchodów, zapowiadany na plakacie został zrealizowany przy licznym udziale mielczan - dorosłych, młodzieży oraz harcerskiej braci.
Zamieszczony poniżej serwis zdjęciowy został wykonany przez patrona medialnego - portal hej.mielec.pl - dziękujemy.
plakat niepodl 

 • img_0796
 • img_0797
 • img_0804
 • img_0805
 • img_0809
 • img_0811
 • img_0818
 • img_0836
 • img_0843
 • img_0847
 • img_0849
 • img_0850
 • img_0854
 • img_0863
 • img_0878
 • img_0881
 • img_0895
 • img_0898
 • img_0903
 • img_0909
 • img_0927
 • img_0942
 • img_0957
 • img_0958
 • img_0964
 

Wieczór autorski z poezją i obrazem w "Jadernówce"

ico jadernowka W miniony piątek w "Jadernówce" odbył się kameralny wieczór autorski Bogumiła Krużla, będący jednocześnie finisażem wystawy "Pejzaż zaklęty w kamieniu i soli". Przybyli goście mieli okazję posłuchać wierszy Bogumiła Krużla w interpretacji Magdaleny Kriger z Samorządowego Centrum Kultury, a także zobaczyć zestaw fotografii, które nie zmieściły się na wystawie lub powstały po jej otwarciu. Autorowi i gościom dziękujemy za wspólny wieczór.

 

 • bogkruz
 • dsc_0115
 • dsc_0116
 • dsc_0118
 • dsc_0119
 • dsc_0120
 • dsc_0122
 • dsc_0123
 • dsc_0125
 • dsc_0128
 • dsc_0131
 • dsc_0132
 • dsc_0133
 • dsc_0134
 • dsc_0135
 • dsc_0139
 • dsc_0147
 • dsc_0148

 

Konferencja naukowa o ruchu ludowym

ico muzeum regionalne

W dniach 3-4 X 2013 r. Muzeum Regionalne zorganizowało pod patronatem Marszałka Województwa i Starosty Powiatowego konferencję naukową pt. „Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX-XX wieku”, związaną z przypadającą w tym roku 160. rocznicą urodzin Franciszka Krempy, długoletniego posła do Sejmu Krajowego we Lwowie, austriackiej Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu II RP. Krempa był zasłużonym samorządowcem, całe życie związanym z Padwią Narodową i ziemią mielecką. To on, m.in. walnie przyczynił się do załatwienia pozwolenia na założenie w Mielcu w 1905 r. gimnazjum, szkoły która zmieniła oblicze miasta. Załatwiał wiele ludzkich spraw, słynął z niezliczonej ilości interpelacji poselskich, nawet w błahych sprawach, od jego nazwiska nazywanych „kremplacjami”. Konferencję poprzedziło odsłonięcie pomnika Franciszka Krempy przed budynkiem Urzędu Gminy w Padwi Narodowej, które było dużym wydarzeniem w skali całego powiatu.Konferencja poświęcona została ruchowi ludowemu w Mieleckiem i jego czołowym działaczom, którzy się stąd wywodzili  lub tutaj działali: Maciejowi Czechurze, ks. Adamowi Kopycińskiemu, Wojciechowi Wiąckowi, inżynierowi Andrzejowi Kędziorowi, Jakubowi Bojce, a także innym zagadnieniom związanym z ruchem ludowym na przestrzeni lat, a skończywszy na jego rozbiciu przez komunistów w latach powojennych.Pierwszy dzień obrad konferencji odbywał się w Padwi Narodowej, rodzinnej wsi Krempy, drugi w Mielcu, w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pałacyku Oborskich. Wygłoszonych zostało 14 referatów, które w 2014 r. zostaną opublikowane w formie wydawnictwa pokonferencyjnego.Drugiego dnia, przed rozpoczęciem obrad konferencji otwarta została wystawa  „W czasach Franciszka Krempy (1853-1935). Kultura ludowa regionu mieleckiego”, na której pokazane zostały pamiątki po padewskim wójcie i pośle, oraz przypomniano jego życie i pracę samorządowo-parlamentarną. W tle ukazano codzienne i odświętne życie ówczesnej mieleckiej wsi, na której Franciszek Krempa żył i działał, jej kulturę i obyczaje.Celem wystawy jest wprowadzenie współczesnego odbiorcy w tamte czasy, nie tak przecież odległe, pamiętane jeszcze przez najstarsze pokolenie, ale już dla młodego widza zaprzeszłe i minione, które może poznać tylko z wystaw i publikacji. Zbiory zaprezentowane na wystawie pochodzą z zasobów własnych mieleckiego muzeum i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a pamiątki po F. Krempie od jego rodziny z Padwi Narodowej. Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem co wystawa, która w krótki i przystępny sposób omawia działalność Franciszka Krempy jako posła i samorządowca oraz dość skomplikowane zagadnienie (od strony formalnej) kultury ludowej regionu mieleckiego, na obszarze której dochodziło do mieszania się wzorów kulturowych z ościennych grup etnograficznych.

 
 • 0
 • 00
 • 000
 • 0000
 • 0001
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0013
 • 0018
 • 0022
 • 0025
 • 0029
 • dsc_0085
 • dsc_0086
 • dsc_0087
 • dsc_0089
 • dsc_0090
 • dsc_0091
 • dsc_0093
 • dsc_0096
 • dsc_0098
 • dsc_0099
 • dsc_0101
 • dsc_0103
 • dsc_0107
 • dsc_0109
 • dsc_0110
 

LEKCJE MUZEALNE W "JADERNÓWCE"

ico jadernowka Przypominamy, zachęcamy i zapraszamy do udziału w programie lekcji muzealnych przygotowanych przez nasze Muzeum. Prowadzenie lekcji rozpoczynamy od poniedziałku, 16 września - już od dziś można zgłaszać chęć udziału w zajęciach i rezerwowac terminy. Szczegóły - wykaz tematów, warunki uczestnictwa oraz kontakt mailowy znajdą Państwo w zakładce Edukacja na naszej stronie głównej.

PROJEKT DIGITALIZACJI I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW "JADERNÓWKI"

mkidnninakulturadigit 3W roku 2012 Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu rozpoczęło realizację zadania "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu". Celem zadania było stworzenie pracowni digitalizacji,utworzenie cyfrowej bazy dla 500 obiektów muzealnych oraz uruchomienie elektronicznego katalogu online zdigitalizowanych zasobów.
Przedsięwzięcie realizowane przez SCK i będące jego częścią Muzeum Regionalne, kosztowało 175 tys. zł, z czego kwotę 100 tys. otrzymaliśmy jako dofinansowanie w ramach programu KULTURA+Digitalizacja, ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jets Narodowy Instytut Audiowizualny.
W ramach zadania, w trybie przetargu nieograniczonego dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu: kamery skanującej (kolumna z głowicą, kamera z optyką, stół podświetlany, ekran), podświetlarki negatywowej o wymiarach 30,5x46cm oraz zestawu komputerowego do finalnej obróbki digitalizowanych obiektów. Powstała w ten sposób pracownia digitalaizacyjna, wyposażona w niezbędny sprzęt, pozwalający skanować i systematyzować i katalogować zasoby muzealne. Troje pracowników muzeum zostało przeszkolonych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. Na początku bieżącego roku zakupiony został program MIDAS - nowoczesny system katalogowania zabytków kultury materialnej wraz z usługą skatalogowania 500 obiektów. Zakup i wdrażanie systemu trwały od stycznia do kwietnia, a efekt prac - interaktywna prezentacja w sieci zdigitalizowanych zasobów można oglądać na stronie internetowej Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu.
W "Jadernówce", gdzie zlokalizowano pracownię digitalizacji, zgromadzonych jest ponad 40 tysięcy eksponatów, tworzących Dział Fotografii Muzeum Regionalnego. Obejmuje on fotografie, negatywy i sprzęt fotograficzny od II połowy wieku XIX do czasów współczesnych. Zbiór negatywów i fotografii dokumentuje życie miasta i jego mieszkańców w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnorodności kulturowej, religijnej, społecznej, pokazuje codzienne życie we wszystkich jego sferach zawodowych i prywatnych. To niezwykła ikonograficzna kronika miasta.
Celem projektu "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu" było więc utrwalenie i zabezpieczenie tego bezcennego zbioru w postaci elektronicznej( pliki bezstratnej jakości),przechowywanej zarówno na serwerze będącym własnością SCK, jak i na dyskach twardych. Tak zabezpieczone zasoby moga byc udostępniane w postaci bazy danych dla szerokiego kręgu odbiorców, zainteresowanych zarówno samą techniką fotografii, jak i poszczególnymi fotografiami. Realizację tych celów zapewnia utworzona pracownia digitalizacyjna    i specjalistyczne oprogramowanie zakupione w ramach projektu.
Bazę danych można oglądać przechodząc ze strony głównej www.muzeum-mielec.pl  klikając klawisz BAZA FOTOGRAFII lub bezpośrednio pod adresem www.midasbrowser.pl/mielec. 

 • digit 2
 • digit
 • dsc_0222
 • dsc_0223
 • halisz_hej