Wydawnictwa fotograficzne

  • Drukuj

04Ta część zbiorów z zakresu fotografii liczy ponad 350 pozycji, obejmujących wydawnictwa zwarte, czasopisma i druki ulotne. Najstarsze obiekty pochodzą z końca XIX stulecia i pierwszej dekady wieku XX. Są to poradniki i przewodniki dla amatorów i fotografów zawodowych, zawierające opisy typów aparatów fotograficznych, prezentujące sposoby fachowego urządzenia altan i ciemni fotograficznych, opisujące fotograficzne procesy pozytywowe i negatywowe czy podające receptury do samodzielnego przyrządzania odczynników fotochemicznych.  W tej grupie wydawnictw należy wymienić Przewodnik fotograficzny dla użytku fotografów zawodowych i miłośników Teodora Szajnoka z 1893 roku, Brewiarzy fotograficzny Wiktora Wołczyńskiego z 1903 roku czy  Fotografię praktyczną w zarysie do użytku amatorów Józefa Świtkowskiego z 1903 roku. Cenną, choć niekompletną pozycją jest niewątpliwie AusführlichesHandbuch der Photographie  pod redakcją Józefa Marii Edera, wydawaną przez kilka lat w okresie międzywojennym. Praca Edera i kilku innych autorów obejmowała 13 tomów, z których muzeum posiada w swoich zbiorach 9.

wydawnictwa1 mSpośród czasopism fotograficznych należy wymienić "Nowości Fotograficzne" wydawane od 1928 do 1939 roku przez Fabrykę Płyt, Błon i Papierów Fotograficznych "ALFA" w Bydgoszczy, "Wiadomości Fotograficzne" wydawane przez firmę Foto-Greger w Poznaniu w latach 1932-1939, "Foto - Fotografia i Kinematografia dla wszystkich" - początkowo dwutygodnik, a od 1933 roku  miesięcznik ilustrowany, wydawany przez Towarzystwo Wydawnicze Polska Prasa Fotograficzna, "Przegląd Fotograficzny" - miesięcznik wydawany jako organ Związku Polskich Towarzystw Fotograficznych, Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Warszawie, Fotoklubu Wileńskiego i Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1935-1939 i "Fotograf Polski" - organ j/w, "Kamera Polska" - miesięcznik wydawany przez Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1932-1933 czy wreszcie miesięcznik "Kodak Mówi" wydawany przez Kodak Sp. z o.o w Warszawie.  Z czasopism niemieckojęzycznych można wymienić "DieLeica" z lat 1931-1932, "Der Satrap" z lat 1930-1932, "AGFA Photo-Blätter" z lat 1931-1933, "Photofreund" z lat 1929-1938.

wydawnictwa2 mPonadto w grupie wydawnictw zgromadzono katalogi aparatów i przyborów fotograficznych różnych firm, np. "Kamery fotograficzne i przybory do nich. Katalog C352" firmy Zeiss Ikon z Drezna (1929), "AgfaAmateur Katalog" (1939), "Poradnik Foto-Gregera" z 1938 roku, "Katalog Kodak 1938", cenniki handlowe, np. "Kamera. Aparaty i przybory fotograficzne. Kraków ul. Szewska 27. Cennik nr 4" (1909 rok), "Cennik Ogólny 1939 KODAK", "Cennik Detaliczny Nr 3" z 1939 roku wydany przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Kupców Gałęzi Fotograficznej i Kinematograficznej. Ciekawą kolekcję stanowią foldery reklamowe poszczególnych firm fotograficznych czy też konkretnych produktów oraz instrukcje obsługi aparatów fotograficznych.