Negatywy

  • Drukuj

Zbiór negatywów do niedawna oparty  był na szklanych płytach pochodzących z zakładu Jadernych w liczbie 1,8 tys. egzemplarzy w formatach: 26x31, 24x30, 18x24, 13x18, 12x16, 10x15, 9x12, 6x9 i 4,5x6cm. Negatywy te są sukcesywnie opracowywane w kilkuetapowym procesie - po wykonaniu odbitek poddawane są identyfikacji pod względem daty, miejsca, osób i wydarzeń utrwalonych na kliszy. Duża część tych negatywów posiada numery naniesione tuszem, co świadczy o tym że Jaderni posiadali rejestry wykonanych zdjęć, niestety rejestry te nie zachowały się do naszych czasów, co w licznych przypadkach nie pozwala na szczegółową identyfikację zdjęć.

Jak wspomniano wcześniej, od niedawna muzeum weszło w posiadanie archiwum mieleckiego fotografa II poł. XX w., Jerzego Jarosza. W obrębie tego zbioru jest już znacznie łatwiej poruszać się podczas opracowania, gdyż do większości z ponad 30 tys. negatywów zachowały się rejestry, co przynajmniej w pewnej części pozwala na ich dokładną identyfikację. Archiwum Jarosza tworzą błony cięte płaskie oraz błony zwojowe 6x9, 6x6 i negatywy małoobrazkowe barwne i czarno-białe.

Do zespołu negatywów włączono też kolekcję kilkudziesięciu barwnych diapozytywów z początku XX w., malowanych ręcznie na szkle. Obrazy takie można było oglądać w tzw. "latarniach magicznych". Wśród tych diapozytywów są m.in. bajki dla dzieci: "Kot w butach", "Guliwer u Olbrzymów", "Lis Mykita", "O zbóju Madeju" oraz inne serie tematyczne: "Widoki z Wiednia i Pragi", "Zamki królewskie Bawarii" czy "Sceny biblijne".