Wystawy czasowe

Apteka w Pałacyku Oborskich !

ico muzeum regionalne W minioną sobotę w Pałacyku Oborskich otwarta została kolejna ekspozycja - "Apteka i Drogerya. Historia farmacji w pigułce". Przenosi nas ona w świat dawnych fiolek, recept, flakoników i innych akcesoriów, używanych na przestrzeni lat w pracy aptekarskiej. Ciekawa i warta zobaczenia prezentacja!!! Zapraszamy do Pałacyku Oborskich -wystawa czynna do 5 maja.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • dsc_0003
 • dsc_0004
 • dsc_0006
 • dsc_0010
 • dsc_0013
 • dsc_0016
 • dsc_0017
 • dsc_0021
 • dsc_0023
 • dsc_0025
 • dsc_0026
 • dsc_0027
 • dsc_0029
 • dsc_0030
 • dsc_0032
 • dsc_0033
 • dsc_0035
 • dsc_0036
 • dsc_0037
 • dsc_0038
 • dsc_0039
 • dsc_0044
 

plakat apteka

"W czasach Franciszka Krempy. Kultura ludowa regionu mieleckiego"

ico muzeum regionalne plakat konferencja

Drugiego dnia trwania konferencji, przed rozpoczęciem obrad otwarta została wystawa  „W czasach Franciszka Krempy (1853-1935). Kultura ludowa regionu mieleckiego”, na której pokazane zostały pamiątki po padewskim wójcie i pośle, oraz przypomniano jego życie i pracę samorządowo-parlamentarną. W tle ukazano codzienne i odświętne życie ówczesnej mieleckiej wsi, na której Franciszek Krempa żył i działał, jej kulturę i obyczaje.Celem wystawy jest wprowadzenie współczesnego odbiorcy w tamte czasy, nie tak przecież odległe, pamiętane jeszcze przez najstarsze pokolenie, ale już dla młodego widza zaprzeszłe i minione, które może poznać tylko z wystaw i publikacji.Zbiory zaprezentowane na wystawie pochodzą z zasobów własnych mieleckiego muzeum i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a pamiątki po F. Krempie od jego rodziny z Padwi Narodowej. Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem co wystawa, która w krótki i przystępny sposób omawia działalność Franciszka Krempy jako posła i samorządowca oraz dość skomplikowane zagadnienie (od strony formalnej) kultury ludowej regionu mieleckiego, na obszarze której dochodziło do mieszania się wzorów kulturowych z ościennych grup etnograficznych.
Wystawa czynna będzie do końca bieżącego roku - serdecznie zapraszamy.

 • 0
 • dsc_0073
 • dsc_0074
 • dsc_0075
 • dsc_0076
 • dsc_0078
 • dsc_0079
 • dsc_0080
 • dsc_0081
 • dsc_0082
 • dsc_0083
 • dsc_0084
 

Władysław Żurawski - mistrz drzeworytu polskiego

ico muzeum regionalne  W 50. rocznicę śmierci wybitnego mieleckiego grafika Władysława Żurawskiego (1888-1963) Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę poświęconą jego dorobkowi artystycznemu w dziedzinie drzeworytu, który stał się synonimem jego całej twórczości. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 lutego w Pałacyku Oborskich z udziałem licznych gości i młodzieży, gł. z I LO, gdzie artysta uczył przez kilka lat po II wojnie św.

 Zainteresowanie drzeworytem zaczęło się u W. Żurawskiego ok. 1928 r. i rozkwitło w całej pełni w latach 30. XX w., gdy już otrzymywał nagrody na licznych wystawach krajowych i międzynarodowych, reprezentując kraj. Włączył się w nurt propagowanej m.in. przez W. Skoczylasa idei „sztuki narodowej”.
Istotną cezurą w życiu osobistym i artystycznym W. Żurawskiego była II wojna św. Musiał wówczas uciekać wraz z rodziną z Sokala. Przeniósł się do Mielca, potem jakiś czas, w latach 50., mieszkał w Zamościu, aby po kilku latach powrócić na stałe do Mielca. Lata powojenne stały się dla artysty okresem schyłkowym, pomimo aktywności i udziału w licznych wystawach. Po śmierci w 1963 r. został właściwie „artystą zapomnianym”.
Najczęstszą tematyką prac Żurawskiego są sceny rodzajowe, podpatrywane z codziennego życia: handlujący Żydzi, miejskie przekupki, ulica tętniąca życiem, zabawy ludyczne na wolnym powietrzu, majówki itp. W pierwszym okresie twórczości dominowały jednak sceny religijne oraz modna podówczas huculszczyzna. Artysta nie stronił także od scen myśliwskich i wędkarskich. Robił również exlibrisy, głównie dla przyjaciół i znajomych.
Na wystawie można obejrzeć ok. 140 drzeworytów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego oraz innych muzeów krajowych i bibliotek uniwersyteckich, a także ze zbiorów prywatnych.
By uczcić jubileusz śmierci artysty, Muzeum Regionalne wydało także okolicznościowy kalendarz artystyczny z pracami Władysława Żurawskiego, którego ilustrację stanowi słynna, nagrodzona w 1930 r. seria drzeworytów: „Miesiące w przysłowiach ludowych” oraz „Cztery pory roku”. Na okładce znalazł się autoportret artysty z 1934 r.
Wystawę można oglądać do 4.05.2013 r. 

 • dsc_0023
 • dsc_0024
 • dsc_0026
 • dsc_0028
 • dsc_0029
 • dsc_0030
 • dsc_0031
 • dsc_0032
 • dsc_0033
 • dsc_0034
 • dsc_0036
 • dsc_0041
 • dsc_0042
 • dsc_0043
 • dsc_0044
 • dsc_0045
 • dsc_0046
 • dsc_0047
 • dsc_0048
 • dsc_0049
 • dsc_0052
 • dsc_0053
 • dsc_0055
 • dsc_0056
 • dsc_0058
 • dsc_0059
 • dsc_0060
 • dsc_0061