Wystawy czasowe

"W czasach Franciszka Krempy. Kultura ludowa regionu mieleckiego"

ico muzeum regionalne plakat konferencja

Drugiego dnia trwania konferencji, przed rozpoczęciem obrad otwarta została wystawa  „W czasach Franciszka Krempy (1853-1935). Kultura ludowa regionu mieleckiego”, na której pokazane zostały pamiątki po padewskim wójcie i pośle, oraz przypomniano jego życie i pracę samorządowo-parlamentarną. W tle ukazano codzienne i odświętne życie ówczesnej mieleckiej wsi, na której Franciszek Krempa żył i działał, jej kulturę i obyczaje.Celem wystawy jest wprowadzenie współczesnego odbiorcy w tamte czasy, nie tak przecież odległe, pamiętane jeszcze przez najstarsze pokolenie, ale już dla młodego widza zaprzeszłe i minione, które może poznać tylko z wystaw i publikacji.Zbiory zaprezentowane na wystawie pochodzą z zasobów własnych mieleckiego muzeum i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a pamiątki po F. Krempie od jego rodziny z Padwi Narodowej. Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem co wystawa, która w krótki i przystępny sposób omawia działalność Franciszka Krempy jako posła i samorządowca oraz dość skomplikowane zagadnienie (od strony formalnej) kultury ludowej regionu mieleckiego, na obszarze której dochodziło do mieszania się wzorów kulturowych z ościennych grup etnograficznych.
Wystawa czynna będzie do końca bieżącego roku - serdecznie zapraszamy.

 • 0
 • dsc_0073
 • dsc_0074
 • dsc_0075
 • dsc_0076
 • dsc_0078
 • dsc_0079
 • dsc_0080
 • dsc_0081
 • dsc_0082
 • dsc_0083
 • dsc_0084
 

Władysław Żurawski - mistrz drzeworytu polskiego

ico muzeum regionalne  W 50. rocznicę śmierci wybitnego mieleckiego grafika Władysława Żurawskiego (1888-1963) Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę poświęconą jego dorobkowi artystycznemu w dziedzinie drzeworytu, który stał się synonimem jego całej twórczości. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 lutego w Pałacyku Oborskich z udziałem licznych gości i młodzieży, gł. z I LO, gdzie artysta uczył przez kilka lat po II wojnie św.

 Zainteresowanie drzeworytem zaczęło się u W. Żurawskiego ok. 1928 r. i rozkwitło w całej pełni w latach 30. XX w., gdy już otrzymywał nagrody na licznych wystawach krajowych i międzynarodowych, reprezentując kraj. Włączył się w nurt propagowanej m.in. przez W. Skoczylasa idei „sztuki narodowej”.
Istotną cezurą w życiu osobistym i artystycznym W. Żurawskiego była II wojna św. Musiał wówczas uciekać wraz z rodziną z Sokala. Przeniósł się do Mielca, potem jakiś czas, w latach 50., mieszkał w Zamościu, aby po kilku latach powrócić na stałe do Mielca. Lata powojenne stały się dla artysty okresem schyłkowym, pomimo aktywności i udziału w licznych wystawach. Po śmierci w 1963 r. został właściwie „artystą zapomnianym”.
Najczęstszą tematyką prac Żurawskiego są sceny rodzajowe, podpatrywane z codziennego życia: handlujący Żydzi, miejskie przekupki, ulica tętniąca życiem, zabawy ludyczne na wolnym powietrzu, majówki itp. W pierwszym okresie twórczości dominowały jednak sceny religijne oraz modna podówczas huculszczyzna. Artysta nie stronił także od scen myśliwskich i wędkarskich. Robił również exlibrisy, głównie dla przyjaciół i znajomych.
Na wystawie można obejrzeć ok. 140 drzeworytów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego oraz innych muzeów krajowych i bibliotek uniwersyteckich, a także ze zbiorów prywatnych.
By uczcić jubileusz śmierci artysty, Muzeum Regionalne wydało także okolicznościowy kalendarz artystyczny z pracami Władysława Żurawskiego, którego ilustrację stanowi słynna, nagrodzona w 1930 r. seria drzeworytów: „Miesiące w przysłowiach ludowych” oraz „Cztery pory roku”. Na okładce znalazł się autoportret artysty z 1934 r.
Wystawę można oglądać do 4.05.2013 r. 

 • dsc_0023
 • dsc_0024
 • dsc_0026
 • dsc_0028
 • dsc_0029
 • dsc_0030
 • dsc_0031
 • dsc_0032
 • dsc_0033
 • dsc_0034
 • dsc_0036
 • dsc_0041
 • dsc_0042
 • dsc_0043
 • dsc_0044
 • dsc_0045
 • dsc_0046
 • dsc_0047
 • dsc_0048
 • dsc_0049
 • dsc_0052
 • dsc_0053
 • dsc_0055
 • dsc_0056
 • dsc_0058
 • dsc_0059
 • dsc_0060
 • dsc_0061
 


 

Historia Stomatologii na wystawie

ico muzeum regionalne 
W sobotnie popołudnie 13 października 2012 r. odbył się w Muzeum Regionalnym w Pałacyku Oborskich wernisaż wystawy „Urok starego gabinetu stomatologicznego”. Eksponowane zbiory pochodzą z prywatnej kolekcji lek. stom. Piotra Kuźnika z Częstochowy, wielkiego pasjonata, który od wielu lat gromadzi wszystko, co wiąże się z historią stomatologii. Wystawa ma na celu przedstawienie w przystępny sposób dawnych metod i praktyk stosowanych od dziesiątków lat w stomatologii i w higienie jamy ustnej. W barwny i obrazowy sposób pokazane zostały narzędzia i produkty jakimi posługiwali się nasi przodkowie w leczeniu dentystycznym i w profilaktyce. Są to w sumie tysiące eksponatów oraz wiele zdjęć i dokumentów. Niektóre przyprawiają dzisiaj o dreszcze, inne powodują już tylko uśmiech na twarzy. Ukazują przełom jaki nastąpił w dziedzinie stomatologii od dwóch tysięcy lat! Najstarsze narzędzia pochodzą z okresu cesarstwa rzymskiego, inne z lat 50. XX w. to np. eksperymentalny aparat do znieczulania pacjenta prądem elektrycznym! Na wystawie można obejrzeć odtworzony gabinet dentystyczny z przełomu XIX i XX w. wraz z całym ówczesnym wyposażeniem. Wystawa ma duży walor edukacyjny i jest polecana zwłaszcza młodemu pokoleniu, ale nie tylko, także dorośli mogą przypomnieć sobie jeszcze nie tak odległe czasy swoich wizyt u dentysty przed 30 laty.

 • dsc_6826
 • dsc_6827
 • dsc_6831
 • dsc_6835
 • dsc_6838
 • dsc_6842
 • dsc_6843
 • dsc_6845
 • dsc_6846
 • dsc_6853
 • dsc_6861
 • dsc_6862
 • dsc_6863
 • dsc_6868
 • dsc_6869
 • dsc_6870
 • dsc_6872
 • dsc_6873
 • dsc_6875
 • dsc_6877
 • dsc_6880
 • dsc_6881
 • dsc_6882
 • dsc_6884
 • dsc_6886
 • dsc_6888
 • dsc_6893
 • dsc_6897
 • dsc_6898
 • dsc_6900
 • dsc_6903
 • dsc_6904
 • dsc_6908
 • dsc_6912
 • dsc_6914
 • dsc_6918
 • dsc_6919
 • dsc_6920
 • plakat muzeum
 • zaproszenie1
 • zaproszenie2