remont

Wizualizacje i stan po zakończeniu remontu

 

 

 

 

 

Wizualizacje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Stan po zakończeniu remontu

 • photo103
 • photo104
 • photo105
 • photo106
 • photo107
 • photo108
 • photo109
 • photo110
 • photo111
 • photo112
 • photo113
 • photo114
 • photo115
 • photo116
 • photo117
 • photo118

Kolejne etapy prac

Sierpień 2011

 • photo098
 • photo099
 • photo100
 • photo101
 • photo102

Czerwiec-lipiec 2011

 • photo090
 • photo091
 • photo092
 • photo093
 • photo094
 • photo095
 • photo096
 • photo097

Maj 2011

 • photo083
 • photo084
 • photo085
 • photo086
 • photo087
 • photo088
 • photo089

Kwiecien 2011

 • photo079
 • photo080
 • photo081
 • photo082

Marzec 2011

 • photo069
 • photo070
 • photo071
 • photo072
 • photo073
 • photo074
 • photo075
 • photo076
 • photo077
 • photo078

Luty 2011

 • photo061
 • photo062
 • photo063
 • photo064
 • photo065
 • photo066
 • photo067
 • photo068

Styczeń 2011

 • photo053
 • photo054
 • photo055
 • photo056
 • photo057
 • photo058
 • photo059
 • photo060

Listopad-Grudzień 2010

 • photo045
 • photo046
 • photo047
 • photo048
 • photo049
 • photo050
 • photo051
 • photo052

Październik 2010

 • photo039
 • photo040
 • photo041
 • photo042
 • photo043
 • photo044

Wrzesień 2010

 • photo035
 • photo036
 • photo037
 • photo038

Sierpień 2010

 • photo027
 • photo028
 • photo029
 • photo030
 • photo031
 • photo032
 • photo033
 • photo034

Lipiec 2010

 • photo022
 • photo023
 • photo024
 • photo025
 • photo026

Czerwiec 2010

 • photo013
 • photo014
 • photo015
 • photo016
 • photo017
 • photo018
 • photo019
 • photo020
 • photo021

Jadernówka przed remontem

 

 

 

 

 

Jadernówka przed remontem

 • photo001
 • photo002
 • photo003
 • photo004
 • photo005
 • photo006
 • photo007
 • photo008
 • photo009
 • photo010
 • photo011
 • photo012

Remont

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu reprezentowane przez Dyrektora Jacka Tejchmę podpisało 31 marca 2010 roku umowę o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce" z Województwem Podkarpackim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 reprezentowanym przez Pana Zygmunta Cholewińskiego Marszałka Województwa oraz Pana Bogdana Rzońcę Wicemarszałka Województwa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 "Turystyka i kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.Całkowita wartość projektu wynosi 2 618 727,32 PLN a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 824 523,13 PLN.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

 • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 • Roboty ziemne (wykopy, roboty zewnętrzne - przyłącza, ciągi piesze i jezdne, place postojowe, zieleń)
 • Roboty fundamentowe
 • Konstrukcja dachu, pokrycie
 • Wykonanie ścian (zewnętrznych i wewnętrznych)
 • Prace montażowo - instalacyjne
 • Prace wykończeniowe

Planowane zakończenie inwestycji 30.06.2011 r.