Pałacyk Oborskich

Edukacja

ico muzeum regionalne Muzeum Regionalne w Mielcu zaprasza do wzięcia udziału w Rodzinnych warsztatach archeologicznych, które odbędą się w niedzielę 7 maja 2017 r. w godz. 14.00-16.00 w Pałacyku Oborskich na ul. Legionów 73.
Zajęcia inspirowane są czasową wystawą Archeologiczna autostrada eksponowaną w Pałacyku Oborskich.
W planie warsztatów:
- wyjątkowe zwiedzanie wystawy archeologicznej
- rodzinne przygotowanie glinianych naczyń inspirowanych archeologicznymi eksponatami
- stworzenie przez wszystkich uczestników zajęć nowej archeologicznej autostrady
Zajęcia są płatne 5 zł od osoby. Wszystkie materiały potrzebne do warsztatów zapewnia organizator.
Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 17 586 42 32 (Iwona Groele). Zapisy są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w sobotę 14-18.
Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność telefonicznych zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach archeologicznych jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników w celach promocyjnych muzeum.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
warsztatyarch

Biblioteka

Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu

Nieodzowną częścią każdej placówki muzealnej jest biblioteka. Nie inaczej jest i w mieleckim Muzeum Regionalnym. Książki zgromadzone w bibliotece służą pracownikom pomocą przy sporządzaniu kart naukowych eksponatów, układaniu scenariuszy wystaw, przygotowywaniu publikacji dotyczących Mielca i regionu itd., jak i mieszkańcom miasta i innych miejscowości powiatu mieleckiego, głównie uczniom i studentom przy pisaniu prac okresowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Biblioteka Muzeum Regionalnego zaczęła funkcjonować w 1978 r. wraz z rozpoczęciem działalności placówki muzealnej. Od samego początku powiększała swój zasób książek i czasopism na drodze darów i zakupów, obecnie na trzy różne sposoby. Po pierwsze wiele książek jest kupowanych; dary książek i czasopism wyrażają się w liczbie kilkudziesięciu egzemplarzy rocznie. Ostatnim sposobem wzbogacania zasobu muzealnej biblioteki jest wymiana wydawnictw, głównie z instytucjami muzealnymi.

W ostatnich latach tempo przyrostu księgozbioru wynosi od stu kilkudziesięciu tomów rocznie do nawet 440 (w 2004 r.). Powoduje to, że co roku ma miejsce stały dopływ głównie nowej literatury. Nie bez znaczenia jest, że wiele z tych tytułów to wydawnictwa regionalne i z sąsiednich powiatów – dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, tarnowskiego oraz rzeszowskiego.

Zasób biblioteki muzealnej można podzielić na kilkanaście działów, z których najobszerniejszymi są: fotografia, harcerstwo, nauki pomocnicze historii (szczególnie heraldyka), wojskowość i wydawnictwa ogólne.
Osobne miejsce zajmują mieleciana. Jest to najliczniejszy taki zbiór na terenie Mielca. Wśród książek i czasopism tegoż działu znajdują się prace, których próżno by szukać w innych bibliotekach w mieście (szczególnie, jeżeli chodzi o tytuły przedwojenne). Rocznie jego zasób powiększa się o kilkadziesiąt nowych pozycji wydanych głównie w ciągu danego roku. Wśród innych działów na uwagę zasługują także kolbuszoviana, resoviana i tarnoviana. Działy te z roku na rok dzięki darom, wymianie oraz zakupom powiększają swój zasób.

Licząca obecnie prawie 5 tysięcy książek i czasopism biblioteka Muzeum Regionalnego stanowi ważną placówkę biblioteczną w Mielcu. Wiele ze znajdujących się w niej tytułów to pojedyncze egzemplarze w skali całego miasta, z których można skorzystać tylko w tym miejscu. Charakter zbioru i dobór pozyskiwanych pozycji powodują, że jest to jedyna w Mielcu biblioteka naukowa, zaopatrzona w bieżące wydawnictwa regionalne oraz ważne tytuły naukowe.

Biblioteka Muzealna jest czynna w godzinach otwarcia Muzeum (poniedziałek – sobota).

Wszyscy zainteresowani mogą na miejscu korzystać z księgozbioru. Książki nie są wypożyczane poza Muzeum ale istnieje możliwość wykonywania kserokopii lub zdjęć fragmentów publikacji.

 

Odznaczenia

Zbiór składa się ze sporej ilości odznaczeń wojskowych i cywilnych, głównie polskich. Na uwagę zasługuje niezwykle cenna kolekcja odznak wojskowych z okresu I wojny światowej. Stanowi uzupełnienie eksponatów zgromadzonych w zbiorze militariów.

Archeologia

Zbiory archeologiczne Muzeum stanowią symboliczną liczbę wśród wszystkich eksponatów. Związane jest to z tym, iż brakuje w regionie systematycznych badań wykopaliskowych, co jest najważniejszym postulatem badawczym dnia dzisiejszego.

Na zasób działu składają się m.in.: naczynia ceramiczne, siekierki krzemienne, skamieniałości roślinne, toporki kamienne i rogowe, urny popielnicowe i zęby zwierząt. Największą ozdobą są pojedyncze kości mamuta odkopane w 1967 r. w Rzochowie. W zeszłym roku zbiór ten powiększył się o drobne przedmioty wykopane na mieleckim Rynku podczas prac związanych z jego rewitalizacją.
Etnografia

Eksponaty etnograficzne stanowią dość pokaźny dział Muzeum. Liczy on około czterystu przedmiotów dotyczących szeroko pojmowanej kultury ludowej regionu mieleckiego.

Na uwagę zasługują tu prace dłuta takich rzeźbiarzy, jak: Stanisław Czarnecki, Jan Padykuła, Wojciech Socha i Stanisław Szęszoł. Zbiór ten liczy kilkadziesiąt rzeźb przedstawiających m.in. postacie Chrystusa Frasobliwego i świętych, grajków w strojach ludowych i chłopów wykonujących rozmaite czynności i prace gospodarskie (koszenie, mielenie, międlenie, młócenie). Uzupełnieniem kolekcji są kapliczki, krzyżyki i szopki.

W skład działu etnograficznego wchodzą również przedmioty używane do przyrządzania potraw oraz ich spożywania (garnki, koszyki do pieczenia chleba, maselniczki, naczynia kamionkowe itp.), przyrządy używane przy wykonywaniu różnych czynności i prac domowych (kołowrotki, maglownice, pralnice, tary) oraz serwetki i wycinanki ludowe. Uzupełnieniem całości są części garderoby damskiej i męskiej – bluzki, kaftaniki, sukmany i zapaski.