Marian Łucjan Maj (1935-2019)

  • Drukuj

            Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Łucjana Maja (1935-2019), mielczanina z urodzenia, człowieka pasji, ogromnej kultury oraz wielu uzdolnień i talentów. Zapamiętamy Go jako darczyńcę Muzeum Regionalnego w Mielcu, żyjącego działalnością naszej jednostki, a także jako badacza i propagatora historii Mielca – współautora publikacji pt. Mielec i okolice, wydanej w roku 1960. Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Dyrektor i pracownicy Muzeum Regionalnego w Mielcu