Konferencja naukowa w Przemyślu

Propagujemy historię regionalną również daleko poza Mielcem!

           W dniu wczorajszym na konferencji naukowej w Przemyślu prezentowane było przez pracownika naszego muzeum wystąpienie pt. „Biblioteki i księgozbiory prywatne w Mielcu doby zaborów. Zarys zagadnienia”. Słowa Mielec, mieleckie... wybrzmiały wiele razy, nie tylko przy okazji wspomnianej prelekcji.

           Cieszymy się z tego niezmiernie J

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4