Wieczór z wierszem i piosenką

W Pałacyku Oborskich odbył się kolejny wieczór poetycki organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego oraz Muzeum Regionalne SCK. Tym razem spotkanie  koncentrowało się wokół utworów patriotycznych, niepodległościowych i sławiącym piękno Polski.

Młodzież zaprezentowało utwory instrumentalne, piosenki, poezję oraz prozę w swoich autorskich interpretacjach. Zabrzmiały między innymi dzieła: Aleksandra Fredry, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej czy Mariana Hemara. Występy  młodych wykonawców oglądała licznie zgromadzona publiczność.

Dziękujemy wszystkim za udział w wieczorze patriotycznym.

  • koncert 1
  • koncert 2
  • koncert 3
  • koncert 4
  • koncert 5
  • koncert 6