Digitalizacja zbiorów fotograficznych - II etap

  • Drukuj

ico jadernowkamkidnkulturadigit 3nina

       W grudniu 2012 roku rozpoczęliśmy realizację zadania "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu". Pierwszy etap obejmował zakup wyposażenia pracowni digitalizacji(2012) oraz zakup specjalistycznego oprogramowania MIDAS do archiwizowania, katalogowania i udostępniania wybranych obiektów (2013). Kolejnym krokiem było stworzenie bazy danych, dostępnej dla internautów, co zostało zrealizowane w I połowie roku 2013. Wyselekcjonowaliśmy zestaw archiwalnych fotografii ze zbiorów muzeum, które zostały udostępnione online na naszej stronie w zakładce ZBIORY ONLINE. W tym samym roku (2013) ponownie aplikowaliśmy o dofinansowanie kolejnego etapu digitalizacji. Nasz wniosek uzyskał aprobatę i  rozpoczęliśmy realizację II etapu - zakup macierzy dyskowej do przechowywania plików cyfrowych(2013) oraz udostępnienie w naszej bazie wybranych obiektów z kategorii sprzęt fotograficzny(2014). Dodatkowo uruchomilismy funckję wirtualnej wycieczki po wnętrzach dawnego Zakładu Fotograficznego Jadernych. 
W roku bieżącym kolejny raz złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie III etapu digitalizacji naszych zbiorów.
Zadanie "Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu" prowadzone jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Łączna kwota środków pozyskanych dotychczas z Ministerstwa to blisko 150 tysięcy złotych, wkład własny w zadanie to blisko 100 tysięcy.