Konferencja naukowa o ruchu ludowym

ico muzeum regionalne

W dniach 3-4 X 2013 r. Muzeum Regionalne zorganizowało pod patronatem Marszałka Województwa i Starosty Powiatowego konferencję naukową pt. „Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX-XX wieku”, związaną z przypadającą w tym roku 160. rocznicą urodzin Franciszka Krempy, długoletniego posła do Sejmu Krajowego we Lwowie, austriackiej Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu II RP. Krempa był zasłużonym samorządowcem, całe życie związanym z Padwią Narodową i ziemią mielecką. To on, m.in. walnie przyczynił się do załatwienia pozwolenia na założenie w Mielcu w 1905 r. gimnazjum, szkoły która zmieniła oblicze miasta. Załatwiał wiele ludzkich spraw, słynął z niezliczonej ilości interpelacji poselskich, nawet w błahych sprawach, od jego nazwiska nazywanych „kremplacjami”. Konferencję poprzedziło odsłonięcie pomnika Franciszka Krempy przed budynkiem Urzędu Gminy w Padwi Narodowej, które było dużym wydarzeniem w skali całego powiatu.Konferencja poświęcona została ruchowi ludowemu w Mieleckiem i jego czołowym działaczom, którzy się stąd wywodzili  lub tutaj działali: Maciejowi Czechurze, ks. Adamowi Kopycińskiemu, Wojciechowi Wiąckowi, inżynierowi Andrzejowi Kędziorowi, Jakubowi Bojce, a także innym zagadnieniom związanym z ruchem ludowym na przestrzeni lat, a skończywszy na jego rozbiciu przez komunistów w latach powojennych.Pierwszy dzień obrad konferencji odbywał się w Padwi Narodowej, rodzinnej wsi Krempy, drugi w Mielcu, w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pałacyku Oborskich. Wygłoszonych zostało 14 referatów, które w 2014 r. zostaną opublikowane w formie wydawnictwa pokonferencyjnego.Drugiego dnia, przed rozpoczęciem obrad konferencji otwarta została wystawa  „W czasach Franciszka Krempy (1853-1935). Kultura ludowa regionu mieleckiego”, na której pokazane zostały pamiątki po padewskim wójcie i pośle, oraz przypomniano jego życie i pracę samorządowo-parlamentarną. W tle ukazano codzienne i odświętne życie ówczesnej mieleckiej wsi, na której Franciszek Krempa żył i działał, jej kulturę i obyczaje.Celem wystawy jest wprowadzenie współczesnego odbiorcy w tamte czasy, nie tak przecież odległe, pamiętane jeszcze przez najstarsze pokolenie, ale już dla młodego widza zaprzeszłe i minione, które może poznać tylko z wystaw i publikacji. Zbiory zaprezentowane na wystawie pochodzą z zasobów własnych mieleckiego muzeum i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a pamiątki po F. Krempie od jego rodziny z Padwi Narodowej. Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem co wystawa, która w krótki i przystępny sposób omawia działalność Franciszka Krempy jako posła i samorządowca oraz dość skomplikowane zagadnienie (od strony formalnej) kultury ludowej regionu mieleckiego, na obszarze której dochodziło do mieszania się wzorów kulturowych z ościennych grup etnograficznych.

 
 • 0
 • 00
 • 000
 • 0000
 • 0001
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0013
 • 0018
 • 0022
 • 0025
 • 0029
 • dsc_0085
 • dsc_0086
 • dsc_0087
 • dsc_0089
 • dsc_0090
 • dsc_0091
 • dsc_0093
 • dsc_0096
 • dsc_0098
 • dsc_0099
 • dsc_0101
 • dsc_0103
 • dsc_0107
 • dsc_0109
 • dsc_0110