PROJEKT DIGITALIZACJI I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW "JADERNÓWKI"

  • Drukuj

mkidnninakulturadigit 3W roku 2012 Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu rozpoczęło realizację zadania "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu". Celem zadania było stworzenie pracowni digitalizacji,utworzenie cyfrowej bazy dla 500 obiektów muzealnych oraz uruchomienie elektronicznego katalogu online zdigitalizowanych zasobów.
Przedsięwzięcie realizowane przez SCK i będące jego częścią Muzeum Regionalne, kosztowało 175 tys. zł, z czego kwotę 100 tys. otrzymaliśmy jako dofinansowanie w ramach programu KULTURA+Digitalizacja, ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jets Narodowy Instytut Audiowizualny.
W ramach zadania, w trybie przetargu nieograniczonego dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu: kamery skanującej (kolumna z głowicą, kamera z optyką, stół podświetlany, ekran), podświetlarki negatywowej o wymiarach 30,5x46cm oraz zestawu komputerowego do finalnej obróbki digitalizowanych obiektów. Powstała w ten sposób pracownia digitalaizacyjna, wyposażona w niezbędny sprzęt, pozwalający skanować i systematyzować i katalogować zasoby muzealne. Troje pracowników muzeum zostało przeszkolonych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. Na początku bieżącego roku zakupiony został program MIDAS - nowoczesny system katalogowania zabytków kultury materialnej wraz z usługą skatalogowania 500 obiektów. Zakup i wdrażanie systemu trwały od stycznia do kwietnia, a efekt prac - interaktywna prezentacja w sieci zdigitalizowanych zasobów można oglądać na stronie internetowej Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu.
W "Jadernówce", gdzie zlokalizowano pracownię digitalizacji, zgromadzonych jest ponad 40 tysięcy eksponatów, tworzących Dział Fotografii Muzeum Regionalnego. Obejmuje on fotografie, negatywy i sprzęt fotograficzny od II połowy wieku XIX do czasów współczesnych. Zbiór negatywów i fotografii dokumentuje życie miasta i jego mieszkańców w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnorodności kulturowej, religijnej, społecznej, pokazuje codzienne życie we wszystkich jego sferach zawodowych i prywatnych. To niezwykła ikonograficzna kronika miasta.
Celem projektu "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu" było więc utrwalenie i zabezpieczenie tego bezcennego zbioru w postaci elektronicznej( pliki bezstratnej jakości),przechowywanej zarówno na serwerze będącym własnością SCK, jak i na dyskach twardych. Tak zabezpieczone zasoby moga byc udostępniane w postaci bazy danych dla szerokiego kręgu odbiorców, zainteresowanych zarówno samą techniką fotografii, jak i poszczególnymi fotografiami. Realizację tych celów zapewnia utworzona pracownia digitalizacyjna    i specjalistyczne oprogramowanie zakupione w ramach projektu.
Bazę danych można oglądać przechodząc ze strony głównej www.muzeum-mielec.pl  klikając klawisz BAZA FOTOGRAFII lub bezpośrednio pod adresem www.midasbrowser.pl/mielec. 

  • digit 2
  • digit
  • dsc_0222
  • dsc_0223
  • halisz_hej